BAĞCILAR İLÇESİ ETİK KOMİSYONU
 
 
               Kamuda etik kültürünü yerleştirmek , kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerini yerine getirmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık  ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla; İlçemizde kurulu ve faaliyette olan Etik Komisyonu aşağıdaki isimlerden teşkil ettirilmiştir.
 
Ad Soyad
Görevi
 
Ferda AKSAK
İlçe Yazı İşleri Müdürü
 
Buket VAROL
İlçe Mal Müdürü
 
Mustafa YILMAZ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
 
Hülya Zengin TİRYAKİ
İlçe Sağlık Müdürü
 
 
 
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK