T.C.
BAĞCILAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
SİLAH VE PATLAYICI MADDELER BÜRO AMİRLİĞİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 
1
 
MESLEK MENSUBU SİLAH TAŞIMA RUHSATI
(91/1779 KARAR SAYILI YÖNETMELİĞİN 9’UNCU MADDESİNE GÖRE)
Kaymakamlık Makamına Dilekçe (Devirde Karşılıklı Dilekçe)
Nüfus Cüzdanı Aslı
Devlet Hastanesinden Alınacak Sağlık Kurulu Raporu ( Silah Ruhsatı Almasında Sakınca Olmadığına Dair Sağlık Raporu )
Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 18.04.2013 tarih ve 2013/20 sayılı genelgesinde belirtilen 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin ‘Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Diğer Meslek Mensupları’ başlıklı 9’uncu maddesine göre taşıma ruhsatı talep eden iş veya meslek sahipleri için gerekli diğer belgeler. (Şahsın yaptığı işle ilgili belgeler)
Vergi Borcu Yoktur Yazısı
Harç Makbuzu
 
 
60 GÜN
 
 
2
SİLAH BULUNDURMA RUHSATI
(91/1779 KARAR SAYILI YÖNETMELİĞİN 4’ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE
Kaymakamlık Makamına Dilekçe (Devirde Karşılıklı Dilekçe)
Nüfus Cüzdanı Aslı
Devlet Hastanesinden Alınacak Sağlık Kurulu Raporu ( Silah Ruhsatı Almasında Sakınca Olmadığına Dair Sağlık Raporu )
Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
Vergi Borcu Yoktur Yazısı
Harç Makbuzu
7 GÜN
3
YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ
 
Kaymakamlık Makamına Dilekçe
Nüfus Cüzdanı Aslı
Devlet Hastanesi veya Hükümet Tabipliğinden Alınacak Sağlık Raporu (Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatnamesi Almasında Psikolojik, Nörolojik ve Bedeni yönden Bir Sakınca Yoktur.)
Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
Vergi Borcu Yoktur Yazısı
Harç Makbuzu
7 GÜN
4
KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI
(91/1779 KARAR SAYILI YÖNETMELİĞİN 8’İNCİ MADDESİNE GÖRE)
 
Kaymakamlık Makamına Dilekçe (Devirde Karşılıklı Dilekçe)
Nüfus Cüzdanı Aslı
Resmi Kimlik Kartı Fotokopisi
Görev Belgesi (Pol-net Çıktısı)
Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
 
7 GÜN
5
 
EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI
(91/1779 KARAR SAYILI YÖNETMELİĞİN 10’UNCU MADDESİNE GÖRE)
 
 
Kaymakamlık Makamına Dilekçe (Devirde Karşılıklı Dilekçe)
Nüfus Cüzdanı Aslı
Resmi Kimlik Kartı Fotokopileri
Kimlik Kartı Fotokopisi
Emeklilik Onayı
Silah Ruhsat Tahkikat Formu
Sağlık Kurulu Raporu (Emekliliğinde 6.ayını dolduranlardan)
Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
7 GÜN
6
YİVSİZ TÜFEK SATIN ALMA BELGESİ
 
 
Kaymakamlık Makamına Dilekçe
Nüfus Cüzdanı Aslı
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesinin Fotokopisi
 
5 GÜN
7
MERMİ SATIN ALMA BELGESİ
 
 
Kaymakamlık Makamına Dilekçe
Nüfus Cüzdanı Aslı
Ruhsat Fotokopisi
 
5 GÜN
           
   
      Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
                       
         İlk Müracaat Yeri                                                                                                                       İkinci Müracaat Yeri
İsim                    : Murat TANER                                                                                             İsim    : Mustafa ELDİVAN                                
Unvan                 : İlçe Emniyet Müdürü                                                                                Unvan  : Kaymakam
Adres                  : Çınar Mah. 842 sok No:1                                                                               Adres           : Mehmet Akif Bulvarı 354 Sok. No:2
Tel                      : 0 212 604 40 00                                                                                         Tel       : 0 212 433 41 76
Faks                   : 0 212 433 41 52                                                                                           Faks   : 0 212 433 41 76
E-Posta                : bagcilar@iem.gov.tr                                                                                               E-Posta : bagcilar@istanbul.gov.tr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAĞCILAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
TRAFİK TESCİL BÜRO AMİRLİĞİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1
ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ
Yeni Kayıt :
1-Sahiplik belgesi (fatura)(Faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi)
2-Uygunluk belgesi
3-ÖTV ödeme makbuzu
4-Sigorta poliçesi,
5-Müracaat formu (2 adet Ek1 Formu)
6-Nüfus cüzdanı (Vatandaşlık Numarası)
Not: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
             a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, (Faaliyet Belgesi)
             b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
 
_____________________________________________________________________________
 
 
Devir :
Noterden Düşüm Belgesi Alınacaktır.
 
_____________________________________________________________________________
 
 
Nakil :
Kendi adına nakil ise
1-Motorlu araç tescil ve trafik belgesi ile plakalar
2-Müracaat formu (2 adet Ek1 ve Ek9 Nakil Formu)
3-Nüfus cüzdanı
5-Geçerli muayene (muayenesi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır)
6- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı Adına)
 
 
 
 
 
 
Devir suretiyle nakil ise,
1-Noter satış sözleşmesi,
2-Motorlu araç tescil ve trafik belgesi ile plakalar,
3-Müracaat  formu (2 adet Ek1 ve Ek9 Nakil Formu)
4-Nüfus cüzdanı, (Vatandaşlık Numarası)
5-Geçerli muayene (muayenesi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır)
6- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı Adına)
NOT: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil edilecek araçlardan noter satış senedi aranmamakta olup, önceki kayıtlı olduğu yerin vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirilecektir.
Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
 
_____________________________________________________________________________
 
 
İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ
1- İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
2- Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3-Muayenesi süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır
4-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
NOT: Tescilsiz araçların üç ay,  tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
       a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, 
        b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.
 
_____________________________________________________________________________
 
 
VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER
1- Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)
2- Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)
3- Vergi Dairesinden ilişik kesme belgesi
4- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)
5- Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
6- Vatandaşlık numarası
7- Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
8- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
9- Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir. 
 
 
 
 
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ - AD , SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ
1.       Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3.       Dilekçe
4.       Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği
5.       Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için)
6.       Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için)
 
_____________________________________________________________________________
 
 
ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ
1.       Fatura
2.       Montaj Tespit Raporu
3.       İmalat Yeterlilik belgesi
4.       Karayolu Uygunluk Belgesi
5.       Karayolları Muayene İstasyonundan muayenesi yaptırılacak
6.       Dilekçe
7.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
8.       Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek
9.      Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi herhangi
          bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 
_____________________________________________________________________________
 
 
ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ
1.       Boya değişikliği ile ilgili düzenlenen fatura
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3.       Dilekçe
4.       Karayolları Muayene İstasyonu'nda renk tespiti yaptırılacak.
 
_____________________________________________________________________________
 
 
MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ
1.     Motor satış senedi, gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satınalınan
        motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.
2.     Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor
         bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.
3.      Teknik belge-plan proje
4.      İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
5.      Eski trafik tescil ve trafik belgeleri
6.      Karayolları fenni muayene istasyonunca tespit yaptırılır.
 
_____________________________________________________________________________
ARAÇLAR ÜZERİNE YAZI VE LOGO İŞLENMESİ
 
 
        Araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimleri, aracın yan karoseri üzerinde bulunabilir. Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve ünvanı yazılabilir.
      Aracın muayene istasyonundan tespiti yaptırılacaktır.
 
_____________________________________________________________________________
 
 
BELGE YENİLEME (YIPRANMA)
1.       Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak  (Trafik Tescil Şube
           veya Bürosundan)
2.       Dilekçe
3.       Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
4.       Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 
_____________________________________________________________________________
 
 
AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ  
1- Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.
2- Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.
3- Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için
yapılan tescil işlemi uygulanır.
4- Ad, Soyad veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.
5- Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme
         Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
 
_____________________________________________________________________________
 
 
TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ İLE PLAKA ZAYİİ
1- Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
2- Dilekçe
3- Trafik Belgesi zayi olmuş ise karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.
4- Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil  kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 
_____________________________________________________________________________
 
 
TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ
1.       Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3.       Dilekçe
4.       Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
5.       Plakalar getirilecek
6.       Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.
 
_____________________________________________________________________________
 
 
HURDAYA AYIRMA İŞLEMİ
1.       Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3.       Dilekçe
4.       Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
5.       Plakalar getirilecek
6.       Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek
7.       Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil
          edilemezler. (K.T.K.39.Madde)
 
 
ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER
1.    Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi
        halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin
        eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine
        bilgi verilir.
2.     Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde
        aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.
 
_____________________________________________________________________________
 
 
ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN YAPILACAK İŞLEMLER
1.       Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden
          aracın bulunduğuna dair belge
2.       Dilekçe
3.       Karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.
 
_____________________________________________________________________________
 
 
TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME
1.       Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3.       Dilekçe
4.       Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
5.       Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
_____________________________________________________________________________
 
 (B) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
          Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir.
30 gün süre ile geçerlidir.
1.       Dilekçe
2.       Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3.       ÖTV ödeme belgesi aslı
4.       Harç makbuzu
5.       Aracın faturası-trafik şahadetnamesi-noter satış senedi
_____________________________________________________________________________
 
(C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
          Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir.Bu araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz
1.       Dilekçe
2.       Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3.       Aracın satın alındığı belge
4.       Harç makbuzu  
 
 
 
 
 
 
5-10 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
10-15 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
5-10 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-15 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-15 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-15 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-20 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-20 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-20 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
10 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-15 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
10-15 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
         Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
                      İlk Müracaat Yeri                                                                                                                       İkinci Müracaat Yeri
İsim                    : Murat TANER                                                                                             İsim    : Mustafa ELDİVAN                                
Unvan                 : İlçe Emniyet Müdürü                                                                                Unvan  : Kaymakam
Adres                  : Çınar Mah. 842 sok No:1                                                                               Adres           : Mehmet Akif Bulvarı 354 Sok. No:2
Tel                      : 0 212 604 40 00                                                                                         Tel       : 0 212 433 41 76
Faks                   : 0 212 433 41 52                                                                                           Faks   : 0 212 433 41 76
E-Posta                    : bagcilar@iem.gov.tr                                                                                                               E-Posta : bagcilar@istanbul.gov.tr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C.
BAĞCILAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 
1
Kaymakamlık Makamının Göndermiş Olduğu Adres Tespiti,Tebligatlar,Dilekçeler,
Tahkikatlar, Yeşil Kartlar,Askeri Evrak vb. Evraklar
 
 
Silah Tamir Yeri Açma Sınavını kazanan şahıslar işyeri açmak istediklerinde:
1- Adrese görevli gönderilerek tespiti yapılmakta ve müracaatçıdan hiçbir belge istenilmemekte evrakın gereği müracaatçının adresinde yapılarak Kaymakamlık Makamına sunulmaktadır. Yine tebligatlar Polis Merkezimize davet üzerine yapılmaktadır.
 
 
 
 
7 GÜN
 
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
                              İlk Müracaat Yeri                                                                                                               İkinci Müracaat Yeri
İsim                    : Murat TANER                                                                                             İsim    : Mustafa ELDİVAN                                
Unvan                 : İlçe Emniyet Müdürü                                                                                Unvan  : Kaymakam
Adres                  : Çınar Mah. 842 sok No:1                                                                               Adres           : Mehmet Akif Bulvarı 354 Sok. No:2
Tel                      : 0 212 604 40 00                                                                                         Tel       : 0 212 433 41 76
Faks                   : 0 212 433 41 52                                                                                           Faks   : 0 212 433 41 76
E-Posta                    : bagcilar@iem.gov.tr                                                                                                               E-Posta : bagcilar@istanbul.gov.tr

 

 

 

 

 

T.C.
BAĞCILAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 
1
Şahsa ve Mala Karşı İşlenen Suçlar
 
 
1- Şahsa ve mala karşı işlenen suçlarda anında müracaatçının adresine Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği Ekibi ile birlikte gidilerek sadece müşteki veya mağdurdan kimlik kartı istenilerek veya beyanı doğrultusunda müracaatı alınarak söz konusu suçla ilgili tahkikat başlatılır ve gelişmelerden müştekiye bilgi verilir. Müracaatçı şahıslar Polis Merkezi Amirliğine davet edilerek gerekli tahkikat yapılmaktadır.
 
 
 
 
10 GÜN
 
 
           
           Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
                              İlk Müracaat Yeri                                                                                                               İkinci Müracaat Yeri
İsim                    : Murat TANER                                                                                             İsim    : Mustafa ELDİVAN                                
Unvan                 : İlçe Emniyet Müdürü                                                                                Unvan  : Kaymakam
Adres                  : Çınar Mah. 842 sok No:1                                                                               Adres           : Mehmet Akif Bulvarı 354 Sok. No:2
Tel                      : 0 212 604 40 00                                                                                         Tel       : 0 212 433 41 76
Faks                   : 0 212 433 41 52                                                                                           Faks   : 0 212 433 41 76
E-Posta                    : bagcilar@iem.gov.tr                                                                                                               E-Posta : bagcilar@istanbul.gov.tr
 
 
 
 
T.C.
BAĞCILAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1
ŞAHSA KARŞI ve MALA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
 
 
 
           Polis Merkez Amirliği, Toplumun güvenlikle ilgili talep ve beklentilerini karşılaması yönüyle vatandaşın ilk müracaat noktası, halkın başvuru mercii ve Emniyet Teşkilatının vitrinidir. Suçu gören veya mağdur olan her birey Polis Merkezlerimize müracaatta bulunmalıdır. Suç bilgisini aldıktan sonra ilgili Cumhuriyet Savcılarımızın talimatlarıyla resmi işlemleri başlatan Polis Merkezleri, suçun konusu ile alakalı Emniyet teşkilatımızın diğer birimleri ile koordineli çalışarak faillerin yakalanmasını sağlar.
 
Polis Merkez Amirlikleri Suçun bilgisi aldığı anda gerekli müracaatları alarak yasal işlemleri başlatır.
           
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
                              İlk Müracaat Yeri                                                                                                               İkinci Müracaat Yeri
İsim                    : Murat TANER                                                                                             İsim    : Mustafa ELDİVAN                                
Unvan                 : İlçe Emniyet Müdürü                                                                                Unvan  : Kaymakam
Adres                  : Çınar Mah. 842 sok No:1                                                                               Adres           : Mehmet Akif Bulvarı 354 Sok. No:2
Tel                      : 0 212 604 40 00                                                                                         Tel       : 0 212 433 41 76
Faks                   : 0 212 433 41 52                                                                                           Faks   : 0 212 433 41 76
E-Posta                    : bagcilar@iem.gov.tr                                                                                                               E-Posta : bagcilar@istanbul.gov.tr