TÜKETİCİ NEDİR?
Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiye denir.
 
TÜKETİCİ İŞLEMİ NEDİR?
Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden  veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi,
 
AYIPLI MAL NEDİR?
   (1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da  objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.
   (2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan  özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit  edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul  edilir.
   (3)Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.
 
 
BAŞVURU VE KOŞULLARI
 
HERHANGİ BİR TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM?
 -  Başvurular tüketicinin resmi ikametgahının bulunduğu yerdeki ya da tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı satıcının bulunduğu yerdeki hakem heyetine yapılır.
YAZDIĞIM VE İMZALADIĞIM DİLEKÇEYİ BENİM ADIMA BAŞKA BİRİ KAYMAKAMLIĞINIZA GELEREK BAŞVURUDA BULUNABİLİR Mİ?
 -  Başvuru sahibi bizzat kendisi ya da birinci derece yakınları gelmelidir. Posta yoluyla yapılan başvurularda elektronik imza ya da mobil imza gerekmektedir.
 
KAÇ LİRAYA KADAR İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURABİLİRİM?
 -  Başvurulan dosya için,
0 ile 2320 TL arasındaki değerler için ikamet ettiğiniz Kaymakamlığa,
2320 TL ile 3480 TL arasındaki dosyalar için İl Ticaret Müdürlüğüne,
3480 TL ve üzeri dosyalar için Tüketici Mahkemesine gidilmelidir.
 
GEREKLİ BELGELER
 
 • Ayıplı mallarda, satın alınan ürünün hangi tarihte, ne kadara alındığının anlaşılması ve satan firmanın görülmesi açısından fatura, fiş, satış sözleşmesi vb. belgelerin bulundurulması gerekmektedir.
 • Ürün servise gönderildiyse ve bu şekilde şikayet edilecekse, servis fişleri ve mahkemeye delil olabilecek her türlü belge de, tüketicinin haklılığını ispatlaması için önem teşkil etmektedir.
 • Getirilecek delil oluşturacak bütün belgeler ve başvuru dilekçeniz; Şikayet konusu banka ise 2’şer nüsha, mal ise 3 nüsha halinde getirilmelidir. Başvurusu yapılacak tüketicinin kimlik fotokopisi bulunmalıdır.
   
   
  TÜKETİCİ HAKLARINIZDAN FAYDALANMAK İÇİN GARANTİ BELGESİ, FATURA VEYA FİŞ ALINIZ…
   
   
 
SIKÇA SORULAN SORULAR
 
GARANTİSİ BİTMEMİŞ ÜRÜNÜM ARIZALANDI, NE YAPMALIYIM?
 • Almış olduğunuz garanti süresi henüz dolmamış elektronik cihazlarınız için başvuru yapabilmeniz için cihazın ayıbının giderilmesi için öncelikle satıcıya ya da yetkili servisine gitmeniz, daha sonrasında servis fişinizle beraber Tüketici Hakem Heyetine başvurmanız gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için Kaymakamlığımıza başvurabilirsiniz.
 
BANKALARDAN TİCARİ AMAÇLI (ÇİFTÇİ,TARIM KREDİ VE ESNAF KEFALET KOOPERATİFLERİ DAHİL)OLARAK ALINMIŞ KREDİLERDEN KESİLEN MASRAFLAR İÇİN BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM?
 • Tüketici işlemi olmadığı için başvuruda bulunamazsınız.Yanlışlıkla başvuran vatandaşlar Tüketici mahkemelerince verilen karar neticesinde, talep ettiği miktar kadar Avukatlık ücreti ödemek zorundakalmışlardır.
 
HESAP İŞLETİM ÜCRETİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM?
 • Hesap İşletim Ücreti, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin Esas No:2014/6738, Karar No: 2014/6675sayılı kararı doğrultusunda Tüketici Aleyhine sonuçlandığından, başvurulmaması gerekir.
3 EKİM 2014 TARİHİNDEN SONRA ÇEKİLEN KREDİLERDEN KESİLEN DOSYA MASRAFI VEYA KREDİ KARTI AİDATI BEDELİNİN İADESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM?
 
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca düzenlenen ve 3 Ekim 2014tarih ve29138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK gereğince, 3 Ekim 2014 tarihinden sonra banka işlem ve hizmetleri için bankalarca tüketicilerden yapılacak olan kesintiler belirlendiğinden, bu konuyla ilgili başvuru yapmamanızı öneririz. 3 Ekim 2014 tarihinden sonra bankalarca kesilen paralarla ilgili sorun ve şikayetlerinizi, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bünyesindekiHakem Heyetine yapabilirsiniz.
 • Ancak; 3 Ekim 2014 tarihinden sonra çekilen krediden kesilen (sigorta hariç) paranın, çekilen kredinin 0,005 (bindebeş)’in den fazla olması durumunda, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunabilirsiniz.
 
NOT: Kredi Kart aidatları için İlçe Tüketici Hakem Heyetlerince verilen kararlar bazı bankaların itirazı sonucunda bazı Tüketici Mahkemelerince bozulduğu ve tüketicinin avukatlık ücretine hükmedildiği hususu göz önüne alınmalıdır.
 
KARAR SONUCUNU NE ZAMAN VE NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
Yaptığınız banka dışındaki tüm başvuruları e-devlet sistemindeki tüketici portalından takip edebilirsiniz. Kararınız belli olduktan sonra evinize tebligat yoluyla bildirim yapılacaktır.
 
BAŞVURUDA BULUNDUM , EVE KARARIM GELDİ ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?
Eğer kararınız olumlu ise kararı teslim aldığınız tarihten itibaren 15 gün bekleyiniz.(Karşı tarafça karara itiraz söz konusu olabilir.)  Sonra bankanıza veya ilgili firmaya başvurun, kararın gereği yerine getirilmez ise, karar ile birlikte icra müdürlüklerine başvuruda bulunarak icra takibi başlatabilirsiniz.(Ankara’daki İcra Müdürlükleri, İl Emniyet Müdürlüğünün arka tarafındaki Yenimahalle Yolu üzerinde ve Toptan  Sebze ve Meyva Halinin Yanında)
 
KARAR ALEYHİME ÇIKMIŞ, NE YAPABİLİRİM?
Eğer haklı gerekçeniz var ise Kararı teslim aldığınız tebliğ tarihinden 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemelerine itiraz etme hakkınız vardır.
 
EVDE/BÜRODA BULUNMADIĞIMDAN KARAR POSTASI GERİ DÖNMÜŞ NE YAPMALIYIM?
Hakem Heyetinden çıkan kararlar muhataplarına PTT aracılığı iadeli taahhütlü olarak gönderilmektedir. Evde bulunamadığınız zaman posta geri dönmüş olabilir. 2014-2015-2016 yıllarına ait kararları Şahsen gelip Tüketici Hakem Heyeti Danışma Biriminden teslim alabilirsiniz.
 
İLÇE HAKEM HEYETİNE YAPILAN BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINIYOR MU?
İlçe Hakem Heyetine nasıl başvurulacağı yukarıda anlatılmış olup, herhangi bir ücret alınmamaktadır.
 
İLÇE HAKEM HEYETİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN